Oitsumerarete... as 151

Yume wo Kaimasu Shima no Tabi counts as # 152 as it has been split from "Ruby no Aka ~ Yume wo Kaimasu Shima no Tabi"...

153, 154 and 155: Yumemiru Mori no Yume no Yume, Hyouchaku Shita Keredo... and Usagi Papparanpappa respectively.