Ankoku no Madonna (Transylvania )and Ii Ko wa Yameta (SuperS)